top of page
Hubb Logo

Hordaland Ungdomsbrassband er eit samlingskorps for skulekorpsungdom over 13 år. Korpset har 4 samlingshelger årleg, på forskjellige stader i Hordaland.

Korpset vart stifta i 2005, og over 70 tidlegare HUBB-musikantar speler no i korps i dei øverste divisjonane i Noreg. 


​Det er rom for ca 40 medlemmer i korpset, fordelt på dei forskjellige instrumenta. Nye medlemmer vert tekne opp kvar haust, valgt ut etter prøvespel, som vert gjennomført på våren. Det er diverre ikkje plass til alle, men  ein kan koma på venteliste.

Prøvespel

Prøvespel vert gjennomført årleg på våren. Neste prøvespel vil skje sundag 21. april 2024.

Repertoar: 

 

Finn ditt instrument, og det som ligg i den mappa vil me at du skal øva inn, og spela for oss på prøvespelet. I tillegg vil prøvespelet ha litt bladlesing og eit lite intervju, slik at me kan verta kjend med deg.


Samlingshelger sesongen 2024-2025:
23. - 25. august 2024

29. nov - 1, desember 2024

14. - 16. februar 2025

1. - 4, mai 2025 (Kan verta endra)

8. - 11. mai 2025 (Kan verta endra)
 

 


Har du spørsmål?

kontakt: styret.hubb@gmail.com

bottom of page